Präglingsanordning för åtminstone av två lager bestående planprodukter, såsom toaletpapper, näsdukar eller dylika

Kohokuviointilaite ainakin kaksikerroksisille laakatuotteille, kuten WC-paperi, nenäliinat tai vastaavat

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle